Styret

Styret 2020:

Leder: Tanja Bjørneby        tlf:  900 12 420
Nestleder: Jon-Espen Sjøstrøm
Sekretær: Jeanette Torgersen Johansen
Kasserer: Sissel Hildebrand Jensen
Styremedlem: Gerd Magnusson
Styremedlem: Annette Andersen
Varamedlem: Erik Moe
Varamedlem: Trine Lando
Revisor: May Lill Hansen
Revisor: Jostein Stø
Valgkomite: Hanne Stø, Mette Myhl og Halvard Bakke Johnsen


Webansvarlig (sitter ikke i styret):
Linda Sekkelsten, linda.sekkelsten@gmail.com tlf: 482 84 605