Styret

Styret 2020:

Leder: Tanja Bjørneby        tlf:  900 12 420
Nestleder: Jon Espen Sjøstrøm
Sekretær: Jeanette Torgersen Johansen
Kasserer: Sissel Hildebrand Jensen
Styremedlem: Gerd Magnusson
Styremedlem: Annette Andersen
Varamedlem: Erik Moe
Varamedlem: Trine Lando
Revisor: May Lill Hansen
Revisor: Jostein Stø
Valgkomite: Hanne Stø, Mette Myhl og Halvard Bakke Johnsen


Webansvarlig:
Jon Espen Sjøstrøm
Annette Andersen