Medlemsside

Mars 2021: 
Årsberetningen for koråret 2020 er lagt ut på Referat-siden.

August 2020:
Styret har nå hatt sitt første styremøte etter sommeren.
Styret har bestemt at korets medlemmer betaler kun for vårsemesteret i år. Det betyr at de som har betalt kr 500,- for vårsemesteret 2020 slipper å betale mer i år, og de som ikke har betalt for vårsemesteret betaler dette inn snarest.
Hilsen styret.

Utdrag fra styremøte før sommeren:
– Ingen ED i høst. Blir utsatt til neste år. Våren 2021.
-Temakonserten som var bestemt i april 2021 blir utsatt til våren 2022.
-Styret tar i samarbeid med Håvar ny vurdering etter 20.08.2020, om når vi kan starte opp med korøvelser igjen.

Nye lydfiler fra Håvar er lagt ut for Se ilden lyse, En natt forbi, Sommerfuggel i vinterland og Tir n’a noir.

På notesiden finner du noter som er lagt ut (ikke alle): http://www.picocanto.no/medlemsside/noter/

Desember 2020: Julekonsert og julebord er avlyst pga Corona-situasjonen.


Kontingent pr. halvår er kr 500 ,- pr person
Innbetales av hver enkelt til konto 1105 26 26244. 
Husk: Merk med navn.