Medlemsside

HØSTFERIE.
Ingen øvelse 6.  oktober. 
Øv hjemme.
 
INGEN ØVELSE 29. SEPTEMBER!
 
 
Øvelser hver onsdag kl. 18.30 i aulaen på Hjortsberg Skole som tidligere.
 
Ny info 13.9 fra Tanja:
– vi tar med de norske notene – Tir n’a noir, Sommerfuggel i vinterland, En natt forbi, Se ilden lyse.
– styret har målt opp i aulaen, og det er mer enn god nok plass til å sitte med en meter mellom oss. 
– alle som ønsker å sprite stolen før de setter seg tar med egen sprit. Noe finnes også i aulaen.
– lysene i taket er skiftet ut med store flotte lamper som lyser opp hele rommet, veldig bra!
 
September 2021:
ENDELIG😁Vi (styret og Håvar) har nå snakket med flere kor, kommuneleger og hverandre og kommet frem til at det er forsvarlig å starte opp igjen med øvelser onsdag 15.9😄
Vi må selvsagt ha noen regler – og de er som følger:
– vi deler oss i 2 kohorter som hver kan inneholde 30 stk på hver side av rommet, med Håvar i midten.
* 1. kohort består av alt og bass
* 2. kohort består av sopran og tenor
(Evt fordeler vi sånn at antallet blir 30 i hver)
– vi må ha en meter mellom oss, også i kohorten
– alle som er snev av syke eller har vært i kontakt med noen som er smittet/mistanke om smitte kan ikke møte opp
– alle må selv ta ansvar for å holde avstand og andre generelle smitteforebyggende råd
Flere beskjeder tar vi når vi møtes – dette får vi til sammen☺️
 
Vi gleder oss veldig til å se alle igjen🎶🤩🎶

Mars 2021: 
Årsberetningen for koråret 2020 er lagt ut på Referat-siden.

August 2020:
Styret har nå hatt sitt første styremøte etter sommeren.
Styret har bestemt at korets medlemmer betaler kun for vårsemesteret i år. Det betyr at de som har betalt kr 500,- for vårsemesteret 2020 slipper å betale mer i år, og de som ikke har betalt for vårsemesteret betaler dette inn snarest.
Hilsen styret.

Utdrag fra styremøte før sommeren:
– Ingen ED i høst. Blir utsatt til neste år. Våren 2021.
-Temakonserten som var bestemt i april 2021 blir utsatt til våren 2022.
-Styret tar i samarbeid med Håvar ny vurdering etter 20.08.2020, om når vi kan starte opp med korøvelser igjen.

Nye lydfiler fra Håvar er lagt ut for Se ilden lyse, En natt forbi, Sommerfuggel i vinterland og Tir n’a noir.

På notesiden finner du noter som er lagt ut (ikke alle): http://www.picocanto.no/medlemsside/noter/

Desember 2020: Julekonsert og julebord er avlyst pga Corona-situasjonen.


Kontingent pr. halvår er kr 500 ,- pr person
Innbetales av hver enkelt til konto 1105 26 26244. 
Husk: Merk med navn.