Hvem er vi?

PicoCanto er et stort blanda kor fra Halden.
Koret ble startet i februar 2009.