Øvingstider

Øvingstid er onsdager klokken 18.30 – 20.30  på Hjortsberg Skole

Fravær skal meldes til Håvar eller på medlemssiden vår på Facebook