Om oss

Korøvelser – Kulturhuset i Halden
Øvingstider er onsdager klokken 19.00 – 21.00

Dirigent:
Håvar Gåsodden,  epost: hgmusikk@gmail.com  tlf:  953 65 064
Leder:
Tanja Bjørnebye   tlf:  900 12 420
Sekretær: 
Jeanette Torgersen Johansen
Kasserer:
Halvard Bakke Johnsen

PicoCanto kontonr: 1105 26 26244
Kontingent pr. halvår kr. 800,-

Webansvarlige:
Jon-Espen Sjøstrøm – mail: jonespensjostrom@gmail.com

Annette Andersen – mail: annette.pettersen@gmail.com