Kinks låter 2020

W i s h i n g   y o u   w e r e   h e r e:

Noter:   Noter Wishing you were here
V i l l a g e   G r e e n :

Sopran 1:

Sopran 2:

Alt 1:

Alt 2:

Tenor:

Bass:

S h a n g r i   l a

Sopran 1:

Sopran 2:

Alt 1:

Alt 2:

Tenor:

Bass:

C e l l u l o i d   h e r o e s

Sopran 1:

Sopran 2:

Alt 1:

Alt 2:

Tenor:

Bass:

Det ligger mye på Youtube fra konserten vi var med på i 2010 her:
https://www.youtube.com/results?search_query=DOIN%27+IT+THE+CHORAL+KINKY+WAY+-+Halden+