Kontingent

Kontingent pr. halvår kr. 800,-

PicoCanto kontonr: 1105 26 26244

Husk å merke innbetaling med navn.