Vi starter opp igjen

Vi startet opp igjen 15. september 2021.

Vanlige øvelser hver onsdag på Hjortsberg kl. 18.30

Se medlemssiden for mer info.