Ingen øvelser pga. Corona

PicoCanto har ikke hatt noen øvelser siden mars 2020.
Alle arrangementer er forløpig avlyst.
Det er fremdeles usikkert når vi starter opp igjen.